Manglende afkøling

19. december 2014

Manglende afkøling

Stadig for dårlig afkøling af fjernvarmen trods gratis VVS-besøg og motivationstarif

Bestyrelsen kan konstatere, at den indsats, vi har haft på afkølingsområdet, ikke har båret den nødvendige frugt. Flere end 150 forbrugere har derfor modtaget en ekstra tarif (motivationstarif) på deres årsopgørelse for 2013-2014. Af disse vil ca. 40 forbrugere modtage brev med krav om øjeblikkelig ændring af deres installation, således at den kan leve op til afkølingskravene.
 
Det er nødvendigt, at vi samlet set får nedbragt antallet af forbrugere med disse problemer, idet vi, ud over det ekstra store varmetab, i fremtiden kan forvente krav fra myndighederne om en afgift på varmen, som så skal fordeles på alle forbrugere.
 
Du kan som forbruger gøre meget selv for at hindre, at du kommer med i den kedelige statistik. Blandt andet kan du jævnligt og gerne ugentligt nedskrive dine målerdata. På den måde vil du efterhånden opnå en specialviden om netop dit anlæg og dets styrker og svagheder. Du vil derfor ofte selv kunne indstille dit anlæg, således at du opnår en endnu bedre afkøling end i dag. Mangler du et hæfte til nedskrivning af data kan du modtage et gratis ved henvendelse til varmemesteren. Her vil du også kunne modtage information om, hvilke mulige tiltag du ellers med fordel vil kunne tage.