Opdatering på tilmeldinger til fjernvarme i Tommerup Øst

23. oktober 2022

Bestyrelsen har d.d. samlet op på tilmeldinger og tilkendegivelser om tilslutning til fjernvarme i ”Tommerup Øst”.

I område 2 (Møllebakken fra Kirken og ud til Gundestrupvej + 2 parceller på Nørremarksvej) er status, at der er 5 af 7 krævede tilmeldinger. Her mangler altså minimum 2 tilmeldinger, for at projektet kan blive muligt, samtidig med at der skal være minimum 50% tilmeldinger i område 1 (se nedenfor).

P.t. er der 4 interesserede/uafklarede – som ikke tæller med.

I område 1 (resterende husstande i Tommerup Øst) er status, at der er 30 af 32 krævede tilmeldinger. Her mangler altså også minimum 2 tilmeldinger for, at projektet kan blive muligt.

P.t. er der 11 interesserede/uafklarede – som ikke tæller med i tilmeldingerne.

Mandag den 24. oktober 2022 er SIDSTE FRIST for at tilmelde sig projektet – og har vi ikke minimum 50% tilslutning på denne dag, falder projektet, og ingen i Tommerup Øst vil få mulighed for at tilslutte sig fjernvarme.

Bestyrelsen vil gerne pointere følgende, specielt for de husstande, som afventer med håb om, at der kommer andre tilskudsordninger eller andre forhold, der ændres.

Der vil ikke foreløbig blive brugt yderligere omkostninger til projektforslag, konsulenthjælp mm., da vi kun kan se tilslutningen som et udtryk for, at der ikke er behov/ønske om tilslutning til fjernvarme i tilstrækkelig mange af de berørte boliger. Det betyder, at undersøgelse af eventuel udbygning af fjernvarmeområdet i Tommerup By vil blive rettet mod andre interesserede områder.

For de husstande, som har holdt sig tilbage med et håb om at kunne komme på senere – kan det ikke lade sig gøre, hvis der ikke er etableret fjernvarme i området.

Hvis der kommer nok tilslutninger i denne udbudsrunde, vil projektet blive igangsat. Fremtidige tilslutninger vil sandsynligvis blive dyrere end det i øjeblikket er tilbudt, da alle priser på installation, råvarer (rør mm) og projektering allerede er steget, og vi derfor ikke kan fastholde de tilbudte priser ved fremtidige tilmeldinger.

DERFOR: Ønsker du at blive tilsluttet fjernvarme i Tommerup By – er sidste frist mandag den 24. oktober 2022 med tilmelding ved aflevering af blanket på Stadionvænget 6.

Bestyrelsen for Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning