Udskydelse af generalforsamling 2021

22. april 2021

Tommerup Bys Fjernvarmeforsynings bestyrelse har på baggrund af COVID19/Corona-situationen og myndighedernes anbefaling valgt at udskyde den generalforsamling, som der ifølge vedtægterne skulle være afholdt senest den 31. maj 2021.

Vi har en forhåbning om at kunne afholde generalforsamlingen i juni, og vi forventer at kunne træffe endelig beslutning på vort kommende bestyrelsesmøde den 19. maj.

Indkaldelse til generalforsamlingen udskydes således, indtil myndighederne igen giver tilladelse til, at større forsamlinger kan samles uden det medfører en smitterisiko. Når det igen er muligt at afholde generalforsamling, vil generalforsamlingen igen blive indkaldt med minimum 14 dage og maksimum 4 ugers varsel, som det fremgår af vores vedtægter.

Udskydelse af generalforsamlingen får følgende konsekvenser:
• Bestyrelsen fortsætter indtil generalforsamlingen er afholdt, og der på denne bliver valgt en ny bestyrelse.
• Bestyrelsen sikrer, at alle myndighedskrav fortsat overholdes – herunder indberetning til skat, krav vedr. udarbejdelse af regnskab m.m. overholdes.

Bestyrelsen og ledelsen af selskabet sikrer, at der fortsat kan leveres varme og varmt vand til vores kunder.

Selskabets bestyrelse og ledelse underrettes løbende af vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme, der dagligt er i kontakt med de relevante myndigheder.

Du kan finde flere informationer og holde dig opdateret på vores hjemmeside:

https://www.tommerupbyfjernvarme.dk

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 64 76 10 03.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning