Har du modtaget brev om varmeforsyning fra Assens Kommune?

23. december 2022

Der er borgere i umiddelbar nærhed af vores forsyningsområde, der har modtaget en skrivelse fra Assens Kommune om de enkelte husstandes mulighed for at få en anden varmeløsning end hidtil. Brevskabelonerne er udarbejdet af Energistyrelsen og dækker derfor meget bredt, da de bruges i hele landet.

Som hovedregel forpligtes kommunerne til inden udgangen af 2023 at udarbejde og godkende de indsendte projektforslag for at indfri varmeplanen. Det er dog ikke det samme som, at de berørte varmeværker står klar med en løsning.

Værkerne skal have eller kunne tilvejebringe en produktionskapacitet, så der kan leveres stabil varme hele året. Interessen fra de forskellige byområder skal være til stede, og der skal være en samfundsøkonomisk beregning, der peger på, at fjernvarme er en løsning med positiv samfundsøkonomi.

Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning går gerne i dialog med interesserede borgere, og vi er også blevet hørt i spørgsmålet om varmeplanen for Assens Kommune, men ordlyden i brevet er valgt af kommunen, ud fra omtalte skabelon fra Energistyrelsen.

Her på hjemmesiden er der en beregner, der kan give et fingerpeg, om fjernvarme er økonomisk attraktiv for den enkelte varmeforbruger.

Energistyrelsen har til hjælp for varmeforbrugere ligeledes en hjemmeside ”Spar energi”, der fortæller om et bredt sortiment af indsatser fra Staten og generelt har gode råd om energibesparelser og energieffektivisering.