Nyheder

Husk generalforsamling

Husk generalforsamling onsdag d. 22. april kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Udskydelse af generalforsamling

Generalforsamling 2020 udskydes pga. COVID-19/Corona-situationen.

COVID-19 (Coronavirus) forholdsregler

På baggrund af den nuværende sundhedskrise anbefaler myndighederne, at der ikke sker mødeaktivitet uden væsentlig grund. Bestyrelsen for Tommerup B...

Biomassen er grøn

Der er i den senere tid i diverse medier blevet sået tvivl om bæredygtigheden i at bruge biomasse til opvarmning af huse. Vi har i Tommerup kun lok...

Kampagnepris for tilslutningsbidrag fastholdes i 2020

Bestyrelsen har besluttet at forlænge perioden med kampagnepris på tilslutningsbidrag til udgangen af 2020. Læs mere her

Husk generalforsamling

Husk generalforsamling onsdag d. 10. april kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 20. februar 2019 kl. 18.00, i Tommerup Forsamlingshus, Kirkebjerg 6, 5690 Tommerup Forsl...

Overmarken: Overvejer du fjernvarme?

Overmarken: Overvejer du fjernvarme? Fjernvarmen er både en nem og en klog beslutning. Ring og hør, om fjernvarme er noget for dig. Så beregner vi...

Husk nye betalingsterminer!

Fra årsskiftet 2018/2019 overgår vi fra månedlig betaling til kvartalsvis betaling.

Ny lov ændrer din varmeregning

Fra 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret

Fjernvarme til Overmarken

Fjernvarme til Overmarken Byrådet har besluttet sig for at tilbyde fjernvarme i den nye udstykning Overmarken Umiddelbart før jul besluttede byr...

Det forgangne år 2016

Det forgangne år Kort opsummering af generalforsamlingen 14. september 2016 12 stemmeberettigede og 5 ikke stemmeberettigede mødte op til genera...

Indvielse af solvarmeanlæg 2016

Indvielse af solvarmeanlæg - billeder fra dagen Lørdag den 24. september var en festdag i Tommerup. Her blev Fyns største solvarmeanlæg indviet me...

Eftersyn af fjernvarmeinstallationer april 2016

Eftersyn af fjernvarmeinstallationer Knarreborg Smedie er valgt til at udføre eftersyn af brugernes fjernvarmeinstallationer, herunder efterse om...

Nu starter anlægsarbejdet november 2015

Nu starter anlægsarbejdet I foråret 2015 nikkede Tommerup St. og Tommerup Bys fjernvarmeværkers respektive generalforsamlinger ja til at etablere...

Ekstraordinær generalforsamling sagde ja til solvarme - maj 2015

Ekstraordinær generalforsamling sagde ja til solvarme Onsdag den 13. maj gav andelshaverne for fjernvarmeforsyningerne i henholdsvis Tommerup St....

Manglende afkøling - december 2014

Manglende afkøling Stadig for dårlig afkøling af fjernvarmen trods gratis VVS-besøg og motivationstarif Bestyrelsen kan konstatere, at den indsa...

Velbesøgt jubilæum 2014

Velbesøgt jubilæum Der var mange besøgende, da vi fredag den 5. september fejrede værkets 50 års jubilæum med åbent hus arrangement. Mange kolle...

Hjertestarter på værket 2013

Hjertestarter på værket Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning har anskaffet en hjertestarter, der er placeret i en boks udvendigt på fjernvarmeværkets...

Manglende afkøling koster dyrt - november 2013

Manglende afkøling koster dyrt Over en tredjedel af fjernvarmekunderne i Tommerup har enten haft deres varmeanlæg indstillet forkert eller haft fe...