Nyheder

Fremtiden lige for vores fødder

Selvom du ikke kan se den, så er fjernvarmen den mest udbredte og effektive måde at opvarme boliger og bygninger på i Danmark. Og så er den tilmed grø…

Automatisk opdatering af forbrug på eForsyning

Det er blevet lettere at holde sig opdateret med ens varmeforbrug via eForsyning. Indsamling og opdatering af data sker nu automatisk, så du ikke selv…

Husk generalforsamling

Ny dato for generalforsamling er fastsat til onsdag d. 16. september kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Udskydelse af generalforsamling

Generalforsamling 2020 udskydes pga. COVID-19/Corona-situationen.

COVID-19 (Coronavirus) forholdsregler

På baggrund af den nuværende sundhedskrise anbefaler myndighederne, at der ikke sker mødeaktivitet uden væsentlig grund. Bestyrelsen for Tommerup Bys…

Biomassen er grøn (opdateret)

Der er i den senere tid i diverse medier blevet sået tvivl om bæredygtigheden i at bruge biomasse til opvarmning af huse. Vi har i Tommerup kun lokal…

Kampagnepris for tilslutningsbidrag fastholdes i 2021

Bestyrelsen har besluttet at forlænge perioden med kampagnepris på tilslutningsbidrag til udgangen af 2021. Læs mere her Opdateret 19-11-2020

Husk generalforsamling

Husk generalforsamling onsdag d. 10. april kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 20. februar 2019 kl. 18.00, i Tommerup Forsamlingshus, Kirkebjerg 6, 5690 Tommerup Forslag…