Nyheder

Biomassen er grøn (opdateret)

Der er i den senere tid i diverse medier blevet sået tvivl om bæredygtigheden i at bruge biomasse til opvarmning af huse. Vi har i Tommerup kun lokal…

Automatisk opdatering af forbrug på eForsyning

Det er blevet lettere at holde sig opdateret med ens varmeforbrug via eForsyning. Indsamling og opdatering af data sker nu automatisk, så du ikke selv…

Husk generalforsamling

Ny dato for generalforsamling er fastsat til onsdag d. 16. september kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Husk nye betalingsterminer!

Fra årsskiftet 2018/2019 overgår vi fra månedlig betaling til kvartalsvis betaling.

Udskydelse af generalforsamling

Generalforsamling 2020 udskydes pga. COVID-19/Corona-situationen.

COVID-19 (Coronavirus) forholdsregler

På baggrund af den nuværende sundhedskrise anbefaler myndighederne, at der ikke sker mødeaktivitet uden væsentlig grund. Bestyrelsen for Tommerup Bys…

Kampagnepris for tilslutningsbidrag fastholdes i 2020

Bestyrelsen har besluttet at forlænge perioden med kampagnepris på tilslutningsbidrag til udgangen af 2020. Læs mere her

Husk generalforsamling

Husk generalforsamling onsdag d. 10. april kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 20. februar 2019 kl. 18.00, i Tommerup Forsamlingshus, Kirkebjerg 6, 5690 Tommerup Forslag…