Nyheder

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling Onsdag den 24. april 2024 kl 19.30 i Tommerup Forsamlingshus Kirkebjerg 6, 5690 Tommerup Dagsorden ifølge vedtæg…

Fjernvarmepriser i 2024 og lidt om året 2023/2024

Fjernvarmepriserne hos TBF er budgetteret til at stige med gennemsnitligt 7,8% for et standardhus i 2024.Prisen for et standardhus er i 2024 kr. 16.…

Ny el-kedel er på vej til Tommerup'erne i samarbejde med Tommerup St. Varmeforsyning

Nedgravningen af elkablet fra transformatorstationen på Degnegyden til det nye elkedel ved solfangeranlægget går som planlagt. Samtidig skrider opføre…

Husk generalforsamling

Der afholdes generalforsamling onsdag den 26. april kl. 19.30 Tommerup Forsamlingshus, Kirkebjerg 6, 5690 Tommerup Dagsorden i henhold til vedtægterne…

Ingen fjernvarme i Tommerup Øst

Det er med beklagelse, at vi må meddele interesserede forbrugere i Tommerup Øst, at den annoncerede udlægning af fjernvarme aflyses. Årsagen hertil er…

Tommerup Øst orienteringsmøde 21.02.23

Bestyrelsen inviterer til orienteringsmøde for potentielle forbrugere i Tommerup Øst tirsdag den 21. februar kl. 19 i Tommerup Forsamlingshus. Dagsord…

Nye forbrugspriser i 2023

Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning øger prisen på fjernvarme i 2023, således at et standardhus på 130 m2, med et forbrug på 18,1 Mwh, stiger til kr. 15.…

Har du modtaget brev om varmeforsyning fra Assens Kommune?

Der er borgere i umiddelbar nærhed af vores forsyningsområde, der har modtaget en skrivelse fra Assens Kommune om de enkelte husstandes mulighed for a…

Fjernvarme til Tommerup Øst Område 1

Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning kan meddele, at de fornødne tilmeldinger nu er indleveret for Område 1, mens der desværre ikke var tilslutning nok i…