Afkølingstarif

 

Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning indfører nyt tarifsystem

Nye energisparekrav fra myndighederne betyder, at Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning fra 2013 indfører et nyt tarifsystem.

 

Formål med de nye krav

Kravene om bedre udnyttelse af energien er indført på landsplan for at mindske energiforbruget - og dermed CO2 udledningen - hos landets fjernvarmeforbrugere.

Indtil nu har din fjernvarmeregning afspejlet det forbrug, vi har målt hos dig. Forbruget måler vi i MWh, men der er en ting, metoden ikke tager højde for. Den måler ikke, hvor meget dit forbrugsmønster påvirker fællesudgifterne for alle forbrugere.

Derfor indfører vi en ny tarif, en ”motivationstarif”, som sætter fokus på, at det vand, dit anlæg sender retur, skal være så koldt som muligt.

Motivationstariffen indføres fra varmeåret, som begynder den 1. maj 2013.

 

En god afkøling giver dig en mindre varmeregning!

Et varmeværk er en kollektiv varmeforsyning. Det er helt centralt for både pris og miljø, at forbrugerne er gode til at udnytte det varme vand, de modtager fra værket.

Jo koldere vand vi får retur fra dig og de øvrige forbrugere, jo billigere bliver den varme, vi producerer. Det betyder nemlig, at vi ikke behøver at sende så meget vand af sted til opvarmningen. Det afspejler den nye tarif, og den gør det præcis der, hvor det har betydning - nemlig hjemme hos dig.

En lav temperatur på det vand, du sender retur, giver dig ganske enkelt en lavere varmeregning. Den lave temperatur på returvandet og dermed gode afkøling af fjernvarmevandet, er god økonomi for alle, fordi vi kan reducere forbrug af brændsel, forbrug af fjernvarmevand, elforbrug til pumperne i ledningsnettet og varmetab i rørene.

Det er derfor væsentligt, at du sikrer, at dit varmeanlæg har en god afkøling af fjernvarmevandet.

 

Sådan beregnes din afkøling  - VIGTIGT - hold øje med afkølingen

Du skal holde øje med afkølingen fra dit fjernvarmeanlæg.

I det nye afregningssystem anvendes denne afkøling i forbindelse med afregningen for varmen, så jo varmere fjernvarmevandet returneres fra dit fjernvarmeanlæg, jo dyrere bliver varmen.

Du kan selv beregne din afkøling ud fra aflæsningerne på måleren formlen er :

kWh * 0,86 / m3 = afkøling

F.eks. et årsforbrug på 18.000 kWh og 516 m3.  Afkøling = 18.000*0,86/516 = 30 grader. 

 

Sådan fungerer det nye tarifsystem

Forbrugere, hvor det returnerede fjernvarmevand er for varmt, og de anførte krav derfor ikke overholdes, bliver fremover pålagt et tillæg på op til 10 % pr. forbrugt MWh i det pågældende regnskabsår.

Det opkrævede beløb går til at dække de merudgifter, den dårlige udnyttelse af fjernvarme- vandet påfører varmeværket og dets forbrugere.

Fremløb

+3%

+5%

+6%

+7%

+8%

+9%

+10%

 

Afkøling

Afkøling

Afkøling

Afkøling

Afkøling

Afkøling

Afkøling

>55

23

22

21

20

19

18

17

 

Eksempel på brugen af tarifskema

Har du f.eks. haft en gennemsnitlig fremløbstemperatur på 60 grader og en gennemsnitlig afkøling på 30 grader, så får det nye tarifsystem ingen betydning.

Det fremgår af leveringsbestemmelserne, at dit varmeanlæg skal kunne afkøle vandet med 30 grader på årsbasis.

Men har du f.eks. kun en afkøling på 17 grader, så stiger din regning med 10 %.

Skulle der være varmeanlæg, som har en dårligere afkøling, end 17 grader, vil de omgående blive krævet ændret for forbrugerens regning.

Regneeksempel: 18 MWh x 452 kr. x 10 % = 813,60 kr. pr. år inklusiv moms

 

Din vej til besparelser

Du kan spare dig selv for mange penge ved at få en ekspert til at gennemgå dit anlæg, så du sikrer dig, at det fungerer optimalt.

 

Få en kvalificeret gennemgang af dit anlæg

Fjr-Serviceordningen er en ordning, som har til formål at uddanne servicemontører, så de er kvalificeret til at udføre service og rådgive den enkelte forbruger efter en lang række krav.

Fjr-serviceordningen er etableret i samarbejde med DS Håndværk & Industri, Tekniq, Teknologisk Institut og Dansk Fjernvarme.

Din lokale vvs-installatør har servicemontører, som har gennemgået et fjr-kursus.

//