Strategi

Strategiplan for Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning

Mission

 • Forsyningssikkerhed
 • At sikre en miljø- og samfundsmæssig bæredygtig varmeforsyning til forbrugerne på den billigst mulige måde

 

Vision

 • Områder opvarmet med fossile brændsler søges konverteret til fjernvarme
 • Søger samarbejde med relevante partnere
 • Fjernvarme opfattes som et aktiv i nærområdet
 • At TBF prismæssigt er et aktiv, og at vi ligger i den bedste 1/3 af sammenlignelige værker
 • Tilstræbe vedvarende energi/biomasse, når det er rentabelt
 • At sikre en god og rummelig arbejdsplads

 

Strategiske mål

 • Varmetabet i forsyningsnettet samlet set er mindre end 17 % inden udgangen af 2025
 • Størst mulig del af energibehovet stammer fra vedvarende energi (VE) inden udgangen af 2025
 • At øge antallet af forbrugere med 10 % inden udgangen af 2025
 • At opnå minimum 95 % tilslutning indenfor forsyningsområdet inden udgangen af 2025
 • At sikre de rigtige medarbejdere samt uddannelse

 

Indsatsområder

 • Arbejde for at øge årsafkølingen
 • Øge opmærksomheden mod at modtage fjernvarme i områder indenfor forsyningsnettet
 • Arbejde for tilslutning af nye udstykninger
 • Optimering af forsyningsnettet

 

Opdateret: 18.01.2017

//