Spørg før du graver

 

Vær opmærksom når du graver

Spørg os før du graver - og gør det i god tid!

Der skal altid indhentes ledningsoplysninger før et gravearbejde går i gang.

Dette gælder også for gravearbejde på privat grund.

Det gælder ethvert bore-, grave- og nedramningsarbejde i jorden (gade, vej, mark m.v.), og det er entreprenørens ansvar, at det sker.

Enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder på et offentligt vejareal, skal, inden et gravearbejde påbegyndes, søge ledningsoplysninger gennem http://www.ler.dk/

Opstår der akut behov for ledningsoplysninger, eller sker der skader på ledningsnettet under gravearbejdet, så kontakt os på telefon 64 76 10 03.

//