Interessentselskab

 

Forbindelsesledning imellem Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning og Tommerup St. Varmeforsyning

For at opnå en bedre forsyningssikkerhed og bedre drift af de 2 værker, er vi gået sammen om etableringen af en forbindelsesledning imellem Tommerup St. og Tommerup By.

Det er en investering på 12 mil. kr., og lånet hertil er placeret i et fælles interessentselskab, Tommerup Fjernvarme I/S, hvorigennem køb og salg af varme mellem værkerne også foregår. Der forventes en årlig besparelse på 600.000 kr. for de 2 værker.

Begge værker forventer med denne investering at kunne fastholde det nuværende prisniveau på varmen.

Vi har haft hjælp af Cowi til forundersøgelserne, og Tjæreborg Industri A/S har forestået projekteringen og udførelsen af projektet.

Projektet indebærer, at Tommerup Bys flisværk kan forsyne hele Tommerup By og Tommerup St. fjernvarmekunder/andelshavere med varme uden for spidsbelastningsperioderne, og at Stationsbyens værk får mulighed for have el-produktionen med hele tiden, når værket producerer varme, idet Tommerup By kan modtage overskudsvarmen i sommerperioden. P.t. kan der, i sommerperioden, kun produceres el i det omfang, at akkumuleringstanken kan rumme overskudsvarmen.

Tracen er lagt ud via Bannervej (Tommerup St.'s værk) - Savværksgrunden - langs skinnerne til Tommerup By - Appevej - Stadionvænget (Tommerup By's værk). En strækning på ca. 3,6 km.

Endvidere er der opsat en 236 m³ stor akkumuleringstank ved Tommerup Bys værk.

//