Fjernvarmepriser i 2024 og lidt om året 2023/2024

9. januar 2024

 

Fjernvarmepriserne hos TBF er budgetteret til at stige med gennemsnitligt 7,8% for et standardhus i 2024.
Prisen for et standardhus er i 2024 kr. 16.188. Budgettet indeholder underdækning fra 2022 (primært øgede energiomkostninger) på 4,2%, hvorfor der reelt er tale om en stigning på 3,6%, hvilket bestyrelsen vurderer er acceptabelt.

Entreprenørerne og vores sædvanlige vedligeholdsomkostninger er steget mere end vi har været vant til – ligesom de generelle omkostninger også har fulgt samfundets inflation.

Priserne i 2024 er (inkl. moms):
Abonnementsafgift                  kr. 1.891,13

Effektbidrag                              kr.      19,26          pr. m2 BBR (erhvervsareal 75% heraf)
Forbrugsafgift                           kr.   651,60           pr. MWh

Der opkræves aconto i månederne februar, april, juli og oktober. Opkrævninger sker på grundlag af faktisk forbrug i 2023, tilpasset til forventet varmeforbrug (standardvarmeforbrug).

Spørgsmål eller kommentarer til formand Frank Mostrup, tlf. 6062 2662.

I forbindelse med budget 2024 og at vi netop er startet på et nyt forbrugsår, vil bestyrelsen benytte lejligheden til at sige tak til vores forbrugere for den tillid, de har vist os. Bestyrelsen arbejder hele tiden for, at Tommerup Bys fjernvarmeforbrugere kan holde varmen bedst, sikrest og billigst muligt. Det sker ved, at vi løbende forsøger at se mulige løsninger for varmeforsyningen på både kort og langt sigt – samtidig med at Per (driftsleder) og Søren (afløser) hele tiden er opmærksomme på, at vi har et bedst muligt produktionsapparat.

Sammen med driftslederne i TBF og Tommerup St. Varmeforsyning forsøger bestyrelserne for disse forsyningsselskaber også at sikre en fremtidig sikker og ”grøn” varmeforsyning. Dette sker bl.a. ved at forsyningerne sammen i 2015 har etableret solfangeranlægget til varmeproduktion og ved at vi er ved at etablere en elkedel til fjernvarmeproduktion. Denne forventes idriftsat i 2. halvår 2024 og forbrugerne har allerede kunnet observere, at et stort elkabel er lagt i jorden mellem transformerstationen på Degnegyden og solvarmeanlæggets driftsbygning.

I 2024 er vi også pålagt at opdatere vores regnskabssystem (forbrugersystem), hvilket Lene fra Tommerup Regnskab forestår – ligesom Lene er den daglige kontakt omkring opkrævninger og betalinger.
Også tak til Lene for en forbilledlig indsats for forbrugerne.

Bestyrelsen har besluttet, at vi ud over vores primære ”talerør” – www.tommerupbyfjernvarme.dk – også vil supplere med information via en facebook-side, hvor forbrugere kan se opdateringer og eventuelt kommunikere med os. Dog vil den primære kontakt fortsat være via mail på hjemmesiden. Facebook-siden findes under "Tommerupbysfjernvarme Forsyning".

Med disse ord vil vi gerne sige tak for 2023 samt ønske vores forbrugere, forretningsforbindelser og partnere et godt nytår.