Ekstraordinær generalforsamling sagde ja til solvarme

21. maj 2015

Ekstraordinær generalforsamling sagde ja til solvarme

Onsdag den 13. maj gav andelshaverne for fjernvarmeforsyningerne i henholdsvis Tommerup St. og Tommerup de respektive bestyrelser bemyndigelse til at optage lån til finansiering af et fælles solvarmeanlæg.

Anlægget forventes at blive en investering på ca. 30 millioner kr. Der er opnået tilladelse fra Kommunen, ligesom der er lavet forhåndsaftale om erhvervelse af jordareal umiddelbart nord for Tommerup by. Nu forestår det blot at få detailplanlagt projektet, og første spadestik forventes at kunne foretages inden udgangen af 2015, således at anlægget kan sættes i drift i løbet af 2016.