Ekstraordinær generalforsamling

22. januar 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 18.00,

i Tommerup Forsamlingshus, Kirkebjerg 6, 5690 Tommerup

Forslag om lånoptagelse til ledningsrenoveringer, indstillet af bestyrelsen.

 

Baggrund for forslag:

Det nuværende ledningsnet, der forsyner Vestervangen og Kamgårdsvej, er for en stor del af udbredelsen lagt i jorden i slutningen af 1970'erne samt begyndelsen af 1980'erne. Det samme gør sig gældende for en del af ledningsnettet, der forsyner Brunsegårdsvej.

Ledningsnettet har nu nået en alder, hvor der ses utætheder og dårlig isolering. En opgravning af dele i forbindelse med en ny forsyningsledning, der skal forsyne den nye udstykning Vesterled, har desuden vist, at det er nødvendigt at fremskynde den planlagte renovering af disse til at starte allerede nu.

Desuden har blotlægningen af vandløbet på Kirkebjerg medført, at det er nødvendigt at flytte ledningsnettet for at give plads til det nye vandløb og de medhørende nye vejudformninger her. Assens kommune betaler en del af projektet, medens TBF betaler for nye rør i området.

Alt dette betyder, at bestyrelsen har set det nødvendigt at renovere flere områder. Dette er en naturlig proces, og bestyrelsen ønsker at udvise rettidig omhu ved at påbegynde disse renoveringsprojekter.

Forsyningsledning til Vesterled, inklusiv renovering af hovedledning gennem Møller Eriksensvej 18, er udført. Kirkebjerg er igangværende. Vestervangen og Kamgårdsvej forventes opstartet i april måned.

Bestyrelsen indstiller derfor på ovenstående baggrund til generalforsamlingen, at den godkender ønsket om lånoptagelse til renovering af ledningsnettet.

På bestyrelsens vegne

Knud Erik Lynnerup

Formand