Forventninger til forbrugspriser i 2023

12. oktober 2022

Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde arbejdet med budgettet for 2023, og de nuværende forventninger er, at næste års forbrugspriser kun vil stige i begrænset omfang - under 10%. Det er selvfølgelig med forbehold for, at der ikke sker væsentlige ændringer i et meget følsomt energimarked.