Manglende afkøling koster dyrt

13. november 2013

Manglende afkøling koster dyrt

Over en tredjedel af fjernvarmekunderne i Tommerup har enten haft deres varmeanlæg indstillet forkert eller haft fejl og mangler, der har medført uhensigtsmæssigt energi- og varmetab på det fælles ledningsnet.

Det har fået Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning til at sætte fokus på at få forbedret afkølingen hos andelshaverne. Afkølingen forstås som temperaturforskellen mellem temperaturen på det varme vand, som forbrugeren modtager fra fjernvarmeværket, og temperaturen på det kolde vand, som sendes retur af forbrugeren. Hvis ikke der sker en passende afkøling hos forbrugerne, så medfører det højere omkostninger til at pumpe større mængder varmt vand rundt i systemet med tilhørende varmetab.

Målet er at forbrugeren skal holde en afkøling på minimum 23 grader, og det var der 214 forbrugere ud af værkets 577 forbrugere, som ikke formåede ved en opgørelse foretaget af fjernvarmeværket i 2012. For at understøtte de ramte forbrugere i at få forbedret afkølingen har fjernvarmeværket tilbudt et gratis eftersyn af en lokal VVS-installatør, der ville gennemgå de enkelte anlæg for eventuelle fejl og mangler.

Mange forbrugere har taget imod tilbuddet, og ved seneste opgørelse har det vist sig at antallet af forbrugere med en afkøling på mindre end 23 grader er nedbragt fra 214 til 162 forbrugere. Indsatsen har altså haft en effekt, men det er langt fra tilstrækkeligt.

Det kan den indførte afkølingstarif, som netop er trådt i kraft, måske være med til at rette op på. Afhængig af den konstaterede manglende afkøling vil de pågældende forbrugere få en forhøjet varmeregning på op til 10 %. De penge kan hurtig være tjent hjem med et besøg fra en VVS-installatør.

En af dem, som tog imod tilbuddet om et gratis VVS-besøg, var Frank Mostrup, der også er nyvalgt bestyrelsesmedlem. VVS-installatøren monterede en ny termostat, og sammenholdt med bedre regulering af varmeanlæggets afgangsventil for udgående temperatur, så har det betydet, at afkølingen blev forbedret fra 18 grader til 32 grader. En investering som har tjent sig hjem med det samme.

De mange forbrugere, som stadig har en utilfredsstillende afkøling, vil i den nærmeste fremtid modtage en skrivelse fra fjernvarmeværket, hvor de vil blive anmodet om at få bragt forholdene i orden, og sker det ikke, vil det i de groveste tilfælde i yderste konsekvens kunne betyde en afbrydelse af varmeforsyningen. Så langt håber vi dog ikke, at det bliver nødvendigt at gå, udtaler bestyrelsesformand Knud Erik Lynnerup.

Læs mere om afkølingstarif