Nu starter anlægsarbejdet

9. november 2015

Nu starter anlægsarbejdet

I foråret 2015 nikkede Tommerup St. og Tommerup Bys fjernvarmeværkers respektive generalforsamlinger ja til at etablere Fyns største solfangeranlæg nord for Tommerup By

Et så stort projekt tager tid, og derfor har nogle måske undret sig over, at der tilsyneladende intet skete. Men nu sker det altså, entreprenørerne er hyret ind og jordarbejdet er så småt gået i gang på området for at forberede det til de mange maskiner og selvfølgelig senere solfangerpaneler med en 5-6000 m3 akkumuleringstank og en tilhørende teknikbygning.

Beboerne på især Højelykkevej vil kunne mærke de mange håndværkere, der deltager i arbejdet det næste halve års tid. Vi beder derfor om forståelse for denne nødvendige trafik, der for nogle måske kan føles generende. Vi gør os alle mulige bestræbelser på at genere mindst muligt.

Hvis der alligevel skulle opstå uheldige situationer, bedes der rettet kontakt til driftsleder Per Krogkær, Tommerup By´s Fjernvarmeforsyning